podmínky pro odber newsletteru – Sociální sítě pro firmy

podmínky pro odber newsletteru

Podmínky zasílání a souhlasu se zpracováním osobních údajů uvádíme níže:

Souhlas udělujete správcům osobních údajů – společnostem WTF digital, s.r.o., IČ 26386003, a Věra Kepková, WTF digital, IČ 75345188, se sídlem Názovská 3254/10, Praha, kteří jsou spoluprovozovateli a přispěvateli článků na Výše uvedeném blogu. Hromadné rozesílání newsletteru zajišťujeme pomocí on-line nástroje „Smartemailing“ na základě smlouvy mezi správcem Věra Kepková, WTF digital, a zpracovatelem osobních údajů – společností Smartselling, a.s. Osobní údaje je také oprávněn zpracovávat kterýkoli zaměstnanec společností či její statutární zástupce. Výjimečně a na základě odpovídajícího smluvního zajištění může být přístup do nástroje pro rozesílání newsletteru udělen externím subjektům, za účelem vylepšení technického a grafického vylepšení newsletteru. Jako správci si vyhrazujeme právo změnit dodavatele on-line nástroje pro rozesílání newsletteru při zachování odpovídající úrovně smluvního a technického zabezpečení. Svůj souhlas s poskytnutím Vaší e-mailové adresy můžete odvolat v každém newsletteru kliknutím na odhlašovací odkaz, nebo zasláním zprávy, že už nechcete newsletter odebírat, zasláním e-mailu na adresu albert@wtfdigital.cz.

Svůj souhlas se zasíláním newsletteru a shromažďováním, uchováváním a zpracováváním Vašich osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu, a to na dobu 10 let, můžete potvrdit potvrzovacím tlačítkem v e-mailu, který Vám pošleme poté, co na webu zadáte svou e-mailovou adresu.

 

KONTAKT